tirsdag 20. mars 2012

Bringer kunnskapen videre

– Det er virkelig gøy å se hvordan Syifa ønsker å bringe kunnskapen hun får videre til andre barn, sier Irma. Hun driver ukentlig barneklubb i den isolerte lille landsbyen på Sumatra.

Syifa (12) bor i en fattig fiskerlandsby på Sumatra. For noen måneder siden etablerte vi i samarbeid med Food for the Hungry en ukentlig barneklubb i landsbyen. Syifa har vært med helt fra begynnelsen, og er blant de ivrigste til å delta.

Mange av de voksne i landsbyen er analfabeter. Den ligger avsides, langt fra nærmeste store by, og i perioder med mye regn er det vanskelig å ta seg frem dit. Lærerne som underviser på den lokale skolen bor i mer sentrale strøk, og når været er dårlig eller veien ufremkommelig unnlater de ofte å dra til landsbyen for å undervise barna. De er offentlig ansatte, og ingen stiller spørsmål om de fra tid til annen unnlater å komme på jobb. Av den grunn er skolen ofte stengt i kortere eller lengre perioder. Mange av barna slutter på skolen før de er ferdige med barneskolen, for å hjelpe til med å skaffe familien et levebrød.

Startet sin egen barneklubb

På barneklubben får barna undervisning om både språk, matematikk, helse og hygiene. De blir også oppmuntret til å være flittige på skolen slik at de kan få seg en god utdannelse. Syifa er veldig takknemlig for at hun får være med på barneklubben. Ja, hun er faktisk så begeistret at hun nå har startet sin egen barneklubb. Når den ukentlige ordinære samlingen er slutt for dagen, så samler Syifa sine mindre søsken og andre barn i nabolaget. Hun går inn i rollen som lærer og forteller dem hva hun nettopp lærte på klubben. Hun vil gjerne bli lærer når hun blir stor, og hun trives veldig godt med å undervise de små barna.

Irma, kvinnen som underviser ukentlig på barneklubben, synes dette er storartet.
– Når jeg ser hvordan Syifa imiterer meg og måten min å undervise på, og at hun ønsker å lære videre til andre barn det hun selv får lære på barneklubben, så er det til stor inspirasjon også for meg.

Ingen kommentarer: