onsdag 10. november 2010

Et håndtrykk til besvær

Presidenten fikk en god mottakelse i Indonesia. (Foto: Jakarta Post)

Da President Barack Obama nylig ble ønsket velkommen i Indonesia, var landets informasjonsminister med i mottakelseskomiteen. Filmer som er lagt ut på YouTube viser en smilende minister som først håndhilser på presidenten, for deretter å rekke frem begge hendene og gripe tak i hånden til Michelle Obama.

Det varme håndtrykket er neppe veldig oppsiktsvekkende for deg som leser dette blogginnlegget. Ifølge Jakarta Post drøftes det nå i brede kretser hva som egentlig skjedde. Ministeren er en mann som tar sin religion alvorlig, og han har tidligere uttalt at han konsekvent avstår fra enhver fysisk kontakt med kvinner han ikke er i familie med. Når ministeren nå konfronteres med sine tidligere uttalelser, så hevder han at Førstedamen "tvang" ham til å håndhilse.

En kvinnelig journalist, som hevder den samme ministeren ved en tidligere anledning nektet å håndhilse på henne, humrer tilfreds og sier hun ser frem til neste møte med ministeren. (Per)

mandag 8. november 2010

Ikke akkurat H&M


Barna hadde skolefri en uke, og vi dro til Sharia-land ved kysten. Provinsen hvor de som tilhører landets største religion, er pålagt å følge den religiøse lovgivningen i tillegg til den nasjonale.

Plakaten som møter oss på brygga der vi går i land, står i sterk kontrast til H&M`s julereklame for undertøy, som akkurat nå kanskje henger i et buss-skur nær deg? Teksten på plakaten oppfordrer til å kle seg i pakt med Sharia-loven. Vi som er turister, viser respekt ved å dekke skuldrer og knær - og naturligvis alt som er i mellom nevnte kroppsdeler. (A)