tirsdag 18. august 2015

Iranere møter Jesus gjennom TV’en

– Jeg ble en Jesu etterfølger for to år siden gjennom å se kristne TV-program som sendes via satelitt. Siden den gang har også mange av vennene mine blitt kristne, og flere i familien min har tatt imot Jesus – til sammen ti personer.

Det er en 33 år gammel kvinne fra byen Shiraz i Iran som sier dette i en fersk hilsen til Noreas TV-partner i Midtøsten. Nå kommer hun regelmessig sammen med sine kristne venner og familiemedlemmer. De lovsynger Herren og deler Guds Ord med hverandre.

Iran er ett av mange land der det i praksis er umulig å drive misjon i tradisjonell forstand. Etter at ayatollah Khomeini kom til makten i 1979, og den islamske revolusjon i Iran var et faktum, ble det i praksis både vanskelig og risikofylt å forkynne evangeliet om Jesus i dette landet. Khomeini sørget for at Iran ble erklært som verdens første islamske stat. Siden den gang har iranere som konverterer til en annen tro enn landets offisielle religion risikert dødsstraff. Dette gjelder også dem som aktivt bidrar til at noen av landets innbyggere konverterer til en annen tro.

Da er det vel håpløst å drive kristen misjon i Iran? Nei, heldigvis ikke. Takket være muligheten vi har til å sende kristne TV-program via satellitt, besøker vi daglig mange iranske hjem. Iranske kristne programledere som er bosatt i et annet land, men som har farsi som sitt morsmål, bringer hver eneste dag et budskap om fremtid og håp inn i hjemmene til millioner av iranere. Programlederne snakker deres eget språk, og kjenner deres kultur. På denne måten opplever seerne at det er «deres egne folk» som snakker til dem gjennom TV’en. Dette er nok en viktig grunn til at antall seere øker fra måned til måned.

I gjennomsnitt er det nå mer enn 60 personer daglig som tar kontakt med TV-studioet for å takke for sendingene. Mange av dem som kontakter TV-studioet ønsker å få vite mer om den kristne tro. Andre ber om forbønn, eller de vil bare å takke for sendingene. Kvinnen fra Shiraz er en av mange som vil være evig takknemlig for at noen gav henne muligheten til å høre om Jesus.

Verken du eller jeg kan reise som misjonær til Iran. Likevel kan vi nå begge bidra til at iranere får høre om Jesus – i sine egne stuer. Kristne TV-sendinger via satellitt er et supert redskap i arbeidet med å fullføre misjonsbefalingen. Gjennom sendingene våre forkynner vi daglig evangeliet til mennesker bak stengte grenser, deriblant Iran. Be i dag om at stadig flere kvinner og menn i Iran må få et glimt av Jesus i TV-ruta si.