fredag 21. november 2014

En hel generasjon på flyttefot

Når disse linjene skrives sitter jeg på flyplassen i Beijing. De siste dagene har jeg vært på rundreise i Kina sammen med lederen for Voice of Salvation (Frelsens Røst), Noreas samarbeidspartner på Taiwan. Etter at vi nå har besøkt byene Shanghai, Xian og Beijing sitter jeg igjen med svært mange inntrykk.

Jeg har ikke vært i Kina siden jeg i 1994 besøkte landet som bibelkurér. Utviklingen som har skjedd her siden den gang er overveldende. Under mitt første besøk i Kina dro jeg fra Beijing til Hong Kong med tog, og turen var både lang og ukomfortabel. Da vi for to dager siden reiste fra Kinas gamle hovedstad Xian til Beijing, satt vi i et topp moderne lyntog med høy komfort og med en topphastighet på hele 380 kilometer i timen. I alle byene vi har besøkt er det nå flotte fly- og tog-terminaler kledd i skinnende marmor. I finanshovedstaden Shanghai har det vokst frem palasser som får selv Hong Kong til å blekne. I Beijing har det blitt bygget en sofistikert undergrunnsbane. Byen som for 20 år siden stort sett besto av lave hus, har nå skyskrapere som strekker seg mot himmelen. Luksushoteller og blanke kjøpesentre ligger som funklende juveler langs brede og velholdte gater.

Etter gårsdagens gudstjeneste i Beijing International Fellowship ble jeg invitert til å spise lunsj med pastoren og noen av lederne i menigheten. Den lokale salgssjefen for Mercedes sto også på gjestelisten. Han kunne fortelle at når Mercedes nå lanserer nyeste bilmodeller, blir de alltid først presentert i Kina. Det er nemlig nettopp i Midtens Rike Mercedes nå har sin største og mest kjøpesterke kundegruppe, og bilparken i de store byene bekrefter at Kina har blitt et rikt land. En annen bedriftsleder som var til stede under lunsjen kunne fortelle at det allerede har blitt solgt hele 500 millioner smarttelefoner i Kina!

Shanghai
I likhet med de fleste medaljer har imidlertid også denne en bakside: rikdommen er fordelt på relativt få hender. Mens mange nyrike kinesere nå ikke bare er millionærer, men multi-milliardærer, er en svært stor del av Kinas befolkning fortsatt like fattige som før. Den økonomiske veksten skjer i de store byene, og forskjellene mellom rike urbane kinesere og fattige folk på landsbygda blir større for hver dag. Den voksende kløften mellom fattige og rike i Kina er hovedårsaken til at det nå finner sted en dramatisk demografisk endring i verdens mest folkerike land. For bare noen få år siden bodde 70 prosent av Kinas befolkning på landsbygda, mens 30 prosent bodde i større byer. I skrivende stund har bildet endret seg, slik at det nå er omtrent 50/50. Og vi har fortsatt ikke sett enden på den formidable folkeforflytningen. Observatører jeg møtte hevder at dersom utviklingen fortsetter, så vil kanskje så mye som 70 prosent av Kinas befolkning bo i de store byene i 2030.

Dette er dramatisk for mange av menighetene på landsbygda. Mange menigheter tømmes nå for unge mennesker. Tilbake sitter aldrende forsamlinger, ofte uten tilstrekkelig ressurser til å drive et godt arbeid, og uten nevneverdige utsikter til nyrekruttering. Samtidig med at en hel generasjon kinesere sier farvel til landsbygda og trekker inn mot de store byene opprettholder myndighetene i landet et tungt presset mot de uregistrerte menighetene. Forholdene varierer mye fra sted til sted, men i mange områder er det fortsatt svært utfordrende for uregistrerte menigheter. En av pastorene jeg møtte har blitt arrestert fem ganger i løpet av de ti siste årene. I juli 2013 ble flere titalls medlemmer av den lille menigheten hans arrestert samtidig. Fire av dem har siden blitt dømt til fengsel eller arbeidsleir i inntil fire år.


Voice of Salvation på Taiwan (Frelsens Røst), har siden 1974 sendt daglige radioprogrammer inn over Kina fra en kortbølgesender i Stillehavet. Det vurderes nå om også andre medier kan tas i bruk for å styrke Kinas kristne i troen på Jesus, og for å nå en ny generasjon med evangeliet. Rundreisen i Kina har frembragt mye nyttig informasjon om hva dagens sendinger betyr for mange kristne. Samtidig har vi fått mange gode innspill med tanke på hvordan også andre medier kan brukes i dette arbeidet. Norea Mediemisjon har en rikholdig verktøykasse, og vi skal bruke den for alt den er verd for at også den unge generasjon kinesere kan få lære Jesus å kjenne som sin Herre og Frelser.