fredag 26. september 2014

Kom de hellige til hjelp i deres nød

– Jeg har bodd i Midtøsten i over 40 år. Jeg har selv vært vitne til krig, borgerkrig, opprør, revolusjon og kupp. Jeg har vært vitne til drap og tortur av kristne, og sett hvordan mennesker har blitt drevet på flukt. Jeg har til og med vært vitne til at mennesker har blitt massakrert. Men jeg har aldri vært vitne til et slikt omfang av død, kaos og politisk ustabilitet som vi i dag ser i land som Syria, Irak og Libya. Jeg har heller aldri før vært vitne til en slik råskap og nådeløs nedslaktning av mennesker, eller at så mange religiøse og etniske minoriteter har blitt drevet på flukt.

Det er lederen for en av Noreas internasjonale samarbeidsorganisasjoner som sier dette. Takket være satelittsendte TV-sendinger vet barn i ulike land om hverandre, og de husker på hverandre i bønn. En ung gutt fra Egypt ringte nylig til TV-stasjonen og spurte om han kunne få be en bønn på TV. Han fikk slippe til i sendingen, og bønnen han ba lyder slik:

Jeg takker deg allmektige Gud for at din herlighet omslutter oss og fyller våre liv. Jeg ber for Irak og andre arabiske land. Herre, la det bli fred og forsoning. Våk over alle uskyldige og forsvarsløse mennesker. Du Herre elsker også dem som dreper andre mennesker, og venter på at de skal ta imot deg. Jesu ord lyder slik: Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Måtte vi overgi våre liv til deg, Herre. Hjelp oss Jesus til å komme til deg med våre utfordringer enten de er små eller store.

Den unge gutten bor selv i et land der den kristne tro har trange kår. Likevel klarer han å løfte blikket og ta inn over seg at det er andre mennesker i den arabiske verden som har det enda verre enn ham selv og hans egyptiske trosfeller. For meg blir dette et sterkt vitnesbyrd, og et eksempel til etterfølgelse.

Så er da spørsmålet: angår dette oss som bor i Norge, flere timers flytur fra disse områdene? JA, selvsagt angår dette oss! Kom de hellige til hjelp i deres nød, sier Paulus. Gråt med dem som gråter. Selv om vi er langt borte fra krigshandlingene, så kan vi hjelpe våre kristne brødre og søstre ved å be for dem. Og vi kan støtte opp om organisasjoner som er til stede for å trøste og oppmuntre dem, herunder dem som sender kristne radio- og TV-programmer inn over de krigsrammede områdene.