fredag 1. august 2014

Hvorfor kom dere ikke før?

Er det noen opplevelser som har brent seg fast i minnet ditt? Noen erfaringer som har vært med på å forme hvem du er og hvordan du tenker? Som ung gutt fikk jeg høre beretningen om en misjonær som en dag hadde forkynt evangeliet for en flokk afrikanere. Etterpå kom en av dem bort til ham. – Avgudene har aldri gitt meg fred i hjertet, sa han. – Men nå forstår jeg at Jesus kan gi meg den freden jeg lengter etter. Fra nå av vil jeg tro på ham. Deretter spurte afrikaneren hvor lenge det var siden de hadde hørt om Jesus i det landet misjonæren kom fra. – Å, det er flere hundre år siden det, fikk han til svar. – Er det virkelig sant? spurte afrikaneren med undring i blikket. – Hvorfor kom dere ikke før?

Dette spørsmålet har fulgt meg siden. Sårheten og undringen som ligger bak, har preget mitt eget misjonsengasjement. Fortsatt finnes det nesten 7 000 folkegrupper som regnes med blant de minst nådde, og dette utfordrer meg. Ønsket om å nå ut til disse folkegruppene med evangeliet er min største og viktigste motivasjon for å være engasjert i misjonsarbeid. – Dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, sa Jesus. – Like til jordens ender.

Man skulle tro at det var en smal sak å overbringe et budskap i vår moderne tid. Med all kunnskap og teknologi som nå finnes, så burde vel historien om hvem Jesus virkelig var snart være kjent i hver minste krok av verden. Men hvis dette var en smal sak, så ville jobben ha vært gjort for lenge siden. Tvert imot er det ofte forbundet med svært store utfordringer å komme i kontakt med de minst nådde folkegruppene. Så hva gjør vi da? Konkluderer vi med at jobben ble for vanskelig, og utfordringene for store?

Selvsagt gjør vi ikke det! Vi har en stående marsjordre fra Mesteren selv, og vi må ikke tillate at mismot og apati hindrer oss i å fullføre misjonsoppdraget. Det vil utvilsomt kreve både klokskap og offervilje å nå ut til jordens ender med evangeliet, men har vi noe valg? Nei, vi har ikke det! De mange folkegruppene, som allerede har ventet i mer enn 2 000 år på å få høre evangeliet, har ventet lenge nok. Nå er det på tide å innta nytt land for Herren!


Mange grenser er stengt for tradisjonelle misjonærer, men Norea Mediemisjon og våre partnere har redskaper som gjør det mulig å nå lenger ut med evangeliet. Gjennom radio og tv er vi daglig i kontakt med millioner av mennesker som ikke kan nåes på noen annen måte enn nettopp gjennom media.