lørdag 28. februar 2009

Trygg skolevei

Jeg var nylig en tur ute på landsbygda igjen for å besøke en skole vi støtter. Det var en stor glede å få et nytt møte med ledelsen ved skolen, og enda gøyere var det å møte elevene. Omlag 160 elever i alderen 7-15 år får undervisning ved skolen. Takket være støtten fra trossøsken i Norge har ledelsen ved skolen kunnet holde hjulene i gang frem til nå. Uten denne støtten hadde skolen antakelig vært nedlagt for flere år siden.

Før vi dro tilbake til hjembyen vår, fikk vi se skolebussen komme for å ta barna med til sine respektive hjem. Det ble ikke plass til alle 160 elevene i bussen, men det manglet ikke mye. I Norge snakker vi mye om å sikre skoleveien for barna våre. Dette snakkes det nok ikke like mye om her... (Per)