torsdag 30. oktober 2014

Frelsens Røst

– Takk for programmene deres. De hjelper meg til å forstå Bibelen. Måtte Herren styrke dere i arbeidet og lønne dere for innsatsen dere gjør.

Kineseren som nylig gav denne hyggelige tilbakemeldingen til vår partner på Taiwan lytter trofast til sendinger fra radiostasjonen Voice of Salvation (Frelsens Røst). Gjennom de kristne programmene har han blitt kjent med verdens frelser – Jesus Kristus.

Kina har siden 1949 vært stengt for tradisjonell misjon. Frelsens Røst ble etablert i 1974 av utsendinger fra Norsk Luthersk Misjonssamband, som et redskap for å nå befolkningen i Kina med evangeliet. Millioner av mennesker lytter nå regelmessig til programmene, og bare Gud vet hvor mange det er som i løpet av disse årene har fått møte Jesus som sin Frelser og Herre nettopp gjennom disse sendingene.

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i land som er stengt for tradisjonell misjon. Myndighetene i disse landene hindrer kristne i å drive misjon og evangelisering, og de nekter å gi kristne utsendinger oppholdstillatelse. For at vi skal kunne nå befolkningen også i slike land med evangeliet, trenger vi alternative redskaper og metoder. Norea Mediemisjon har siden 1956 brukt radio som et redskap for å forkynne evangeliet i stengte land, og hverken Jernteppet eller Bambusteppet har maktet å stanse sendingene våre. Fortsatt når radiobølgene våre inn bak stengte grenser. De bringer et budskap om håp og frihet for undertrykte, og om frelse og evig liv.

Jeg var nylig på Taiwan for å delta på markeringen av at Frelsens Røst er 40 år. Etter jubileumsfesten gikk turen videre til Kina. Jeg fikk da møte noen utvalgte representanter for alle dem som gjennom kristent radioarbeidet har fått anledning til å bli venn med verdens Frelser. Når vi en gang i fremtiden er hjemme i himmelen, da vil vi få møte dem alle sammen. Tenk hvilken fest det da vil bli. Da skal vi feire at Frelsens Røst har tent millioner av kinesiske hjerter i brann for Jesus – langt inne bak grensene til Midtens Rike!

Når jeg tenker på hva Norea Mediemisjon får være med på, så blir jeg fylt av glede og begeistring. Gjennom et tett samarbeid med organisasjoner i andre deler av verden er vi med på å utbre evangeliet i flere titalls land på en rekke forskjellige språk. Det er nesten utrolig å tenke på at en så liten misjonsorganisasjon som Norea får ta del i et så omfattende misjonsarbeid verden over. Jeg vil sende en varm takk til alle som støtter opp om arbeidet gjennom forbønn og givertjeneste.