søndag 6. november 2011

Hold på hatten

Hun har mange hatter på toppen,
men skautet er ikke til salgs.


Min hatt den har tre kanter... er en sang mange har sunget i barnehage eller på leir. Etter hvert lærer vi at alt går så mye bedre hvis man ikke er så firkantet, men heller litt rund.

I et land preget av mye korrupsjon som her vi bor nå, kan det være vanskelig å balansere alle hattene man skal passe på. Det kan være vanskelig å vite hva som er bare firkantet og hva som er hyggelig og rundt.

Den ene tjenesten er den andre verdt. Du har soleklare forpliktelser overfor slekt, slektens slekt, venner og venners venner. Dessuten kan du selv komme i knipe hvis du pukker for mye på formaliteter. Eller du kan tjene en pen ekstra-slant hvis du terper lenge nok på reglene, slik at klienten blir lei, tar hintet og skyver en seddelbunke diskrè gjennom luka.

I vesten har vi nok ofte en motsatt problemstilling. Vi er så gode til å være profesjonelle og bytte på de forskjellige hattene at vi kan stå i fare for å glemme det menneskelige. Eller enda verre, lojaliteten til ham som sa gå derfor ut... blir utydelig og usynlig fordi vi er så profesjonelle med jobb-hatten på at vi aldri, aldri ville provosere myndighetene med å si et ord om Jesus til barna, til den syke, til sosialklienten, til kunden, til passasjeren.

I østen kan du miste jobben hvis du ikke blander rollene bittelitt. I vesten skjer det samme hvis du ikke skiller dem strengt nok. Begge deler er krevende å forholde seg til for en troende. (A).

Ingen kommentarer: