onsdag 25. april 2012


Viktig melding fra Trygg Trafikk:

For mye grisekjøring 
kan få alvorlige følger. 
Senk farten.

Ingen kommentarer: