søndag 13. mai 2012

Antydningens kunst

En av de mest berømte menn plassert i klem mellom barken og veden, er sitert på følgende spørsmål: Hva er sannhet? Mannen het Pilatus og han var i ferd med å la Sannheten i egen person korsfestes. Det var ikke greit å være Pilatus.

Et annet ord for sannhet er realitet, altså det som er virkelig og faktisk eksisterer eller har skjedd. Har du tenkt på hvem som får lov til å definere realitetene for deg?

Hører du hva jeg antyder hvis jeg forklarer noe for deg slik: En del er realitet, annet er (bare) opplevd (i noens hode eller følelsesliv). 

Det jeg sier er at noe er helt sant og noe er bare oppspinn. Jeg antyder også at jeg vet hva som er sant, og dermed fratar jeg alle med en annen forståelse av saken, troverdighet. Hvis jeg vet hva som er sant, må jo du forstå at andre oppfatninger er bare subjektive følelser og misforståelser, muligens mangel på intelligens, utdannelse, oversikt eller klarsyn. Kanskje til og med påvirkning av onde makter, hvem vet? I Indonesia er onde makter en del av folks opplevde dagligliv. Her kan jeg derfor utøve ganske stor makt hvis jeg antyder at noen jeg ikke liker er besatt eller påvirket av onde makter. Hvem vet? Hva er sannhet?

Noen ganger vet jeg hva som er sant. Andre ganger bommer jeg så det suser. Hvordan skal du vite når jeg bommer?

Kanskje får du ikke alltid vite hva som er sannhet. Men du kan alltid søke han som er sannheten, Jesus, om råd og veiledning. Du kan be Jesus vise deg sannheten om deg selv, om meg og om alt du ellers behøver å vite i denne verden. Hvis du er åpen og ydmyk for Gud, kan han som har all makt i himmel og på jord, vise deg det du behøver å vite om sannheten akkurat i dag, en dag om gangen. 

Hvis du derimot sier til Gud: Du, jeg vet jo hvordan dette er, nå må du Gud hjelpe meg til å få min løsning igjennom her... Vel, jeg sa akkurat at Gud er allmektig. Han kan nok få hjulpet deg på måter du ikke kunne forestille deg, men det tar kanskje litt lenger tid med en slik holdning. Han må nemlig knuse deg først, for det er den ydmyke han gir nåde, ikke den bedrevitende, ikke den som  har tenkt å ordne opp på egen hånd med Gud i porteføljen, eller som sier jeg har da fikset verre situasjoner enn denne, gi meg bare litt tid så skal jeg nok ordne opp.

Men de saktmodige skal arve landet, og glede seg ved mye fred.
(Salme 37,11). A.

1 kommentar:

Janniche sa...

Jeg blir så glad når jeg leser slikt! Dypt og godt og en andakt. Og sant, mener nå hvertfall jeg:)