tirsdag 31. august 2010

Vurderer hjelp til vulkanofre

Det er til nå omlag 30 000 mennesker som er blitt evakuert bort fra områdene ved Sinabung. Indonesiske myndigheter oppgir at mer enn 2 400 av de evakuerte sliter med ulike helseplager som en direkte eller indirekte følge av vulkanutbruddet. Vi drøfter nå med en av våre samarbeidspartnere, Food for the Hungry, hva vi kan gjøre for å hjelpe noen av dem som er rammet av naturkatastrofen.

Det er foreløpig ikke aktuelt med noen egen innsamlingsaksjon, men vi vil se om det er noe som kan gjøres med de midlene vi allerede har til disposisjon. (Per)

Til nå har omlag 30 000 mennesker flyktet bort fra vulkanen.

Mange husdyr er overlatt til seg selv, som denne oksen
vi møtte i en landsby ved foten av vulkanen.

Ingen kommentarer: