onsdag 2. desember 2009

Bakenfor horisonten

Når man står ved stranden i byen Padang på Vest-Sumatra og speider ut over havet, så ser man noen små holmer langt der ute. Men enda lengre ute, langt bakenfor horisonten, ligger det tre større øyer. Jeg fikk nylig besøke den største av dem, og det ble en minnerik opplevelse. Etter tolv timer ombord på en en gammel passasjerferge av tre, som knirket og knaket som et gammelt spøkelseshus der den rullet seg frem gjennom bølgene , så var vi omsider fremme i tropeparadiset.

Men det som ved første øyekast kan minne om et paradis, kanskje ikke minst når man bare ser bilder fra øya, har mange skjulte farer og mye skjult lidelse. Ta myggene for eksempel - de bærer med seg smittestoff til minst tre alvorlige sykdommer, hvorav malaria trolig er den minst farlige. Underernæring, manglende kunnskap om helse og hygiene, mangel på skolegang for mange av barna og svært vanskelig fremkommelighet de fleste steder er andre stikkord.

Mange landsbyer kan kun nåes ved hjelp av små båter som denne.

De fleste båtene er uthulte tømmerstokker - med eller uten motor.

Tiden vil vise om det er noe vi kan gjøre for å bedre forholdene for befolkningen der ute i havet. (Per)

Ingen kommentarer: