fredag 3. juli 2009

Håp om et bedre liv

På søppelhaugen i utkanten av millionbyen der vi bor finner omlag 2 500 mennesker sitt levebrød. De fleste av dem er svært fattige. I tillegg til generell underernæring plages mange av ulike sykdommer som skyldes forurensning både av luft og vann. Vi arbeider for å gi disse menneskene nytt håp både for livet og evigheten.

Innbyggerne her har en arbeidsplass få misunner dem ...

... likevel har de ofte et humør som mange kan misunne dem

Grisen er nabo til brønnen - ikke rart at det er bakterier i vannet

For noen dager siden var jeg ute på søppelfyllingen sammen med venner fra en organisasjon som arbeider med vannrensing. De hadde med seg utstyr for å analysere vannkvaliteten, og når resultatet av prøvene foreligger kan vi i fellesskap avgjøre hvilken type renseutstyr som egner seg best. Rent vann vil trolig føre til en sterk reduksjon i helseplagene for befolkningen i området.

Det ble foretatt grundige analyser av vannet

1 kommentar:

JH sa...

Fantastisk det dere er med på på Søpla. Stå på videre og Gud velsigne det arbeidet som dere gjør!!
Klem Berit