torsdag 10. desember 2015

En tapt generasjon?

– Vi snakker om en tapt generasjon, dette er nå et faktum. Det var Ali Sindi, ministeren for Irakisk Kurdistan, som tidligere i år kom med denne dystre uttalelsen i et intervju med Time Magazine.
Krigshandlingene i Syria og Irak har ført til at svært mange barn har mistet muligheten til å gå på skole. Bare i Syria skal hele 4 400 skoler ha blitt stengt siden borgerkrigen brøt ut i 2011. Hva konsekvensen vil bli dersom millioner av barn mister flere års skolegang, kan vi neppe forestille oss.

Statsledere og tallrike observatører påpeker nå at stadig nye unge rekrutteres til ulike 
terrororganisasjoner, gjennom blant annet sosiale medier, og at mangel på utdannelse gjør denne rekrutteringen enklere. I ulike sammenhenger der flyktningekatastrofen drøftes, settes det nå søkelys på nettopp utdannelse av barn og unge. Tidligere britisk statsminister, Gordon Brown, deltok i høst på et møte i Jordan i regi av Verdens økonomiske forum (WEF). Han kom da med følgende uttalelse: – Det vil få konsekvenser for sikkerheten dersom disse barna ikke får en utdannelse. Brown, som nå er FN’s spesialutsending for global utdannelse, fremholdt samtidig at syriske flyktninger er ekstra utsatt for å bli ofre for trafficking eller barnearbeid.

Norea Mediemisjon tilbyr nå i samarbeid med den internasjonale kristne TV-organisasjonen SAT-7 skole-tv på arabisk. Programmene sendes via satellitt, og de kan sees både i Midtøsten, Nord-Afrika og Europa. I tillegg er de tilgjengelige på YouTube. Tilbudet gjøres kjent gjennom ulike tv-stasjoner, Internett, sosiale medier og aviser. Lokale myndigheter, internasjonale organisasjoner, ledelsen for flyktningleirer og andre aktører blir informert og bedt om å legge til rette slik at så mange som mulig får anledning til å se sendingene. Også arabisktalende flyktningbarn som har kommet til Norge får nytte av dette tilbudet. Vi forsøker nå å legge til rette for at barn som følger undervisningen på tv kan få tilbud om å ta avsluttende prøver i samarbeid med offentlig skole.

I første omgang tilbyr vi en basisutdanning til barn i alderen 5-7 år. Velutdannede lærere som selv kommer fra land i Midtøsten underviser blant annet i engelsk, arabisk og matematikk. Undervisningen tilsvarer pensum i første klasse på skoler i Syria og Libanon. Gjennom å følge et 90 minutters program fem dager i uken, vil barna etter ni måneder ha lært det samme som jevnaldrende barn lærer gjennom vanlig skolegang. I neste omgang ønsker vi å utvide undervisningstilbudet til også å omfatte eldre barn. Målet er å etablere en egen arabisk undervisningskanal.

Norea Mediemisjon er en av mange aktører som samarbeider med SAT-7 for å skaffe pengene som trenges for å realisere dette prosjektet. Gjennom å tilby basisutdannelse til barn i skolealder, som ellers er avskåret fra ordinær skolegang, kan vi bidra til å forebygge hat og ekstremisme. Dermed er vi også aktivt med på å skape fred og forsoning i områder som er preget av vold og hat.

Det er lite du og jeg som enkeltpersoner kan gjøre for å stanse selve kamphandlingene i Midtøsten. Men vi kan gjøre mye for å hjelpe dem som rammes av krig og uro. Dersom vi kan være med på å gi millioner av flyktningbarn en utdannelse, så vil vi kanskje om noen år kunne si at ryktet om den tapte generasjon var overdrevet. 

Ingen kommentarer: