mandag 2. november 2015

Endetidsprofeter før og nå

Ole Hallesbys berømte helvetes-tale på radio i 1953 ble på mange måter begynnelsen på slutten for de såkalte svovelpredikantene. I tiårene etterpå har det norske kirkelandskapet gjennomgått store endringer både i form og innhold. Endetidsforkynnelse og tale om dommedag har jevnt over blitt mindre fremtredende både i frimenigheter og den norske kirke.

I tidligere tider var kristne predikanter forholdsvis alene om å fremholde at verden er skapt for en begrenset tid, og at menneskenes tidsalder en dag vil komme til en avslutning. Omreisende forkynnere minnet om at Jesus snart kommer tilbake, og de manet til ettertanke, omvendelse og frelse. Men mange var nok på denne tiden av den oppfatning at det jordiske livet ville bli stadig mer himmelsk ettersom årene gikk, og at endetidsforkynnelsen var skremselspropaganda uten rot i virkeligheten.

Siden den gang har det skjedd en formidabel utvikling på kloden vår. Teknologiske fremskritt har skapt en utvikling som nå av ulike grunner truer hele jordens eksistens. Høyt utdannede vitenskapsmenn har nå overtatt rollen de kristne predikantene hadde i «gamle dager». Nå er det forskere som ut fra rent faglige vurderinger stiller spørsmål om hvor lenge jorden vil være beboelig for mennesker. 

Strømmen av flyktninger til Europa de siste månedene omtales av noen som en katastrofe, og av enda flere som en krise. Uansett hvilke ord man bruker for å beskrive dagens situasjon, vil det likevel være langt større utfordringer som venter oss i årene som kommer. I en artikkel publisert i avisen Vårt Land 25. september, skriver journalist og forfatter Jahn Otto Johansen følgende: – Europa, ja, hele menneskeheten står i fremtiden overfor problemer som vil gjøre den nåværende flyktningkrise relativt liten i sammenligning.

Som kristne er det vårt kall å forkynne evangeliet om Jesus til alle folkeslag, og minne dem om at alle som tar imot Jesus som sin Herre og Frelser har noe langt bedre i vente. I et slikt perspektiv er det ikke så viktig å kunne forutsi hvordan jorden vil utvikle seg i årene som kommer. Derimot er svært viktig å benytte de anledningene vi får til å fortelle andre om Jesus, og invitere dem til å invitere ham inn i livet sitt – før det er for sent.

I vår tid får kristne god drahjelp av sekulære endetidsprofeter når vi proklamerer at vår tidsalder går mot en avslutning. Måtte Gud gi oss både visdom og vilje til å bruke så mye som mulig av ressursene vi har fått råderett over til målrettet evangelisering og misjonsarbeid, både i vårt eget land og andre steder på jorden.

Ingen kommentarer: