onsdag 25. november 2009

Sauer over alt!


Langs traffikerte gater, i støv og søppel, i sol og dirrende asfaltvarme, går sauene og geitene og venter på sin skjebne. Plutselig er det ull og horn hvor du enn ser. Kjøtt må kjøpes levende her i strøket, det sier seg selv når gradestokk og infrastruktur skal med i beregningen. Men aldri er det så mye kjøtt ute og går som i dag, dagen før den store offerdagen.

Kalenderen viser offentlig høytidsdag i morgen. Mange fattige kan se frem til en av årets få, eller kanskje eneste, kjøttmiddag i tillegg.

Gode m-folk vil gå sammen med en annen familie og kjøpe en sau, for å gi til de fattige. Rike familier vil kanskje gå sammen med tre-fire andre, og kjøpe en hel ku. Kjøttet kan distribueres via moskeen, eller direkte. De minnes Abraham som var villig til å ofre Isak, i lydighet mot Gud.

For oss blir det en ekstra fridag, ungene skal ha overnattingsbesøk og det er stas.

Vi kan dessuten glede oss over det store offeret Gud gav en gang for alle, og som Isak var et forbilde på. Et offer som gjelder hver dag, og som vi ønsker å leve livet vårt i takknemlighet for.
(A.)

Ingen kommentarer: