fredag 4. september 2009

For dyrt å dø

Mobilen ringte, og sjåføren mumlet og snakket litt på sitt lokale språk, før han la på og sukket tungt.

Av natur er sjåføren vår en munter mann, men nå var han ikke mye munter. – Det er svigerfar, sa han. Han har vært syk lenge, men nå er han sendt på sykehus. Oj, oj, tenk om han dør nå! – Hvor gammel er han da, spurte jeg. – Snart åtti, var svaret.

I et land med gjennomsnittlig levealder på sytti, var jo dette en anselig alder. Ikke så tragisk om han skulle sovne inn nå, var min første tanke.

– Tenk om han dør nå, fortsatte sjåføren med rynket panne. – Da må vi til med gravøl og fest, og vi som akkurat har kjøpt hus. Hvordan skal det gå.

Da kom jeg på det. Batak-folket begraver ikke sine døde i stillhet. Mange dager med folkefest og nyslaktet svin til alle de mange hundre som deltar. En begravelse koster fort en årslønn eller to for vanlige folk. Det er en gammel, ubrytelig tradisjon. I alle fall nesten ubrytelig. Fattigfolk ender gjerne opp med livslang gjeld, fordi de ikke tør gjøre annet enn å begrave sine døde med pomp og prakt, slik storfamilien og landsbyen forventer.

– Det er sånn i konas landsby, fortsatte sjåføren, - de holder på Batak-tradisjonene. I min landsby er det slutt på det. – Åja? Har dere virkelig sluttet, måtte jeg spør.

– Ja, for rundt femten år siden hadde vi prester og ledere som så at dette var galt, at det utarmet folk og i alle fall ikke hadde noen bibelsk begrunnelse. Så de begynte å lære folk at Gud i Himmelen ikke har behag i slike skikker som bare fører vanskeligheter med seg. Nå er det helt slutt på disse begravelsene. Men i konas landsby, der har de ikke hatt noen slike ledere. Vi må be om at svigerfar ikke dør enda…

Både sjåføren og kona hans kommer fra landsbyer som er definert som kristne. Likevel er forventningene de møter i lokalsamfunnet så forskjellige. På det ene stedet hadde de modige kristne ledere som våget å utfordre gamle tradisjoner. I den andre landsbyen har det vært for tøft å ta et oppgjør med menneskelige skikker, - og alle lider under det. Legg vinn på opplesningen av Skriften, på formaningen og på læren, står det i 1. Timoteus 4.(Anethe)

Ingen kommentarer: