mandag 10. august 2009

Trygg trafikk (?)

Jeg var nylig hos politiet for å fornye sertifikatet. Utlendinger som er bosatt i Indonesia får førerkort for bare ett år om gangen. Først måtte jeg fylle ut de nødvendige skjemaene, der jeg ble bedt om å oppgi informasjon om alt mulig - fra høyde over bakken til navnet på min avdøde mor. Dernest var det tid for legesjekk. En kvinne i hvit frakk målte blodtrykket mitt... og det var det hele. På skjemaet noterte hun blodtrykket mitt. Den hyggelige damen skrev forøvrig at jeg var ved full bevissthet, og at hørselen min var bra.

Trafikken i byen der vi bor kan nok i mange tilfeller føre til forhøyet blodtrykk. Dermed er det kanskje en fordel at trykket mitt i utgangspunktet er litt i laveste laget. Hva angår hørselen så er også denne en viktig faktor for å holde ulykkesstatistikken nede - hornet brukes ofte like flittig som bremsene. Men hva med synet? Jeg skrev på skjemaet at jeg ikke bruker briller, og legen så med egne øyne at jeg ved egen hjelp fant døren til kontoret hennes (nå var det riktig nok bare en dør...).

Synet mitt er fortsatt ganske bra, men om så ikke var tilfelle hadde dette ikke blitt avdekket under "legekontrollen". Jeg innser imidlertid at dårlig syn kan bidra til å holde blodtrykket til trafikantene nede. Jo bedre man ser, desto flere nesten-ulykker blir man vitne til. Og det man ikke ser (og følgelig ikke vet), har man som kjent ikke vondt av. Men hva trafikksikkerheten angår, så er det jo vitterlig en fordel å se bra. God tur! (Per)

Trafikkbildet i byen vår er ofte ganske uoversiktelig

En ettermiddagsbyge har fylt gaten med vann

Kjøreteøy av ymse slag

Trafikantene må beherske mange ferdigheter

Formiddagsrush i nabolaget vårt

2 kommentarer:

Ole M sa...

Gikk plutselig opp for meg at der faktisk er en ting og to jeg IKKE gleder meg til i Indonesia... :) Selamat jalan semua!

Silje og Kjell Audun sa...

men så har det sin sjarm og da ????
Nei da , eg glorifiserer vel ikkje eg !!??;)
God helg
SIlje