mandag 12. januar 2009

For fattig og rik

Når vi rusler rundt i nabolaget der vi bor, kan vi ikke unngå å legge merke til at standarden på boligene varierer sterkt fra sted til sted. Vi blir gang på gang minnet om at ressursene vi mennesker er satt til å forvalte er svært skjevt fordelt. Husene du ser avbildet her ligger bare noen hundre meter fra hverandre. Hver dag vandrer barn og voksne fra de fattige områdene forbi de store husene der de langt mer velstående bor - på utkikk etter matavfall som de kan gi til grisene sine samt glass og papir som kan selges til resirkulering. De fattige lever i dette tilfellet bokstavelig talt av smulene fra de rikes bord.

Det er vanskelig å forholde seg til at vi selv er blant de rike, og at andre mennesker like i nabolaget er langt mindre priviligerte enn oss. Enda mer ubehagelig er det å kjenne på hvor maktesløse vi er i forhold til å skulle hjelpe de underprivilegerte.Måtte Herren gi oss visdom til å se hvordan vi kan møte naboer som lever i dyp materiell fattigdom på en klok og god måte - som gode ambassadører for Ham.

Midt i en hverdag med mange utfordringer av ymse slag er det godt å tenke på at julens glade budskap gjelder både fattig og rik. Han som er all godhets giver har nok til alle som ber ham!

Ingen kommentarer: